Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platba za využívání služeb školní družiny

Poplatek za pobyt ve školní družině

Základní výše úplaty je stanovena na 120,- Kč měsíčně.

Pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu a odpoledne z ní odchází v době do 14.00 hodin je stanovena úplata na 60,- Kč měsíčně.

Pokud dítě pravidelně navštěvuje pouze kroužek, který probíhá v rámci práce školní družiny, zaplatí 60,- Kč měsíčně.

V případě, že žák nechodí do ŠD a využije ji pouze jednorázově, zaplatí 20,- Kč.

Rodiče platí bezhotovostním způsobem na účet školy

č. 428615399/0800 . Jako variabilní symbol uvedou rodné číslo dítěte.

Splatnost za období září až prosinec je 30. 9.

Splatnost za období leden až červen je 31. 1.

Jednorázový poplatek 20,- Kč je splatný u vychovatelky ŠD v den, kdy dítě družinu využije.

Poplatky se nevrací.

                 1. 9. 2016                    Mgr. Jaroslava Koželská, řed. školy